Veelgestelde vragen

Op deze pagina zijn een aantal vragen te vinden die mogelijk bij u als Hoornaarder of andere geïnteresseerde spelen. Uiteraard voorzien we deze vragen hier van volledige antwoorden. Zijn er desondanks zaken die u nog niet geheel duidelijk zijn? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Mogelijk voegen we uw vraag toe aan deze pagina, zodat anderen ook gebaat zijn bij het antwoord.

Hoe is het ontwerp van de woningen en het appartementengebouw als geheel tot stand gekomen?

In het ontwerp van zowel de woningen als het appartementengebouw is aangesloten bij reeds bestaande bebouwing in de regio.

De traditionele bebouwing in de Alblasserwaard bestaat uit boerderijen met een eenvoudig hoofdvolume, die zijn opgetrokken uit traditionele materialen met passende kleuren. Bijvoorbeeld: gevels in rood-bruine baksteen met soms houten delen, een zadeldak met gebakken pannen of riet. Er is diversiteit in de vormgeving, waardoor de bebouwing herkenbaar wordt. Tegelijkertijd is er eenheid in het materiaalgebruik. Veelal hebben de gevels details in het metselwerk. De bebouwing is altijd met een representatieve voorgevel gericht op de openbare ruimte. Op deze bouwstijl wordt de laatste jaren op een eigentijdse manier voort­geborduurd. Er zijn nieuwe appartementengebouwen met een vormeenheid. Door afwisseling in materiaal- en kleurgebruik ontstaat variatie. De nieuwbouw heeft meestal twee bouwlagen met kap; een en­kele keer drie bouwlagen met kap. Er wordt gebruik gemaakt van traditionele materialen en kleuren en de bebouwing is gericht op de openbare ruimte.

Voor het ontwerp van CPO Hoornaar is het beeldkwaliteitsplan, aangeleverd door de gemeente Giessenlanden, het uitgangspunt geweest. De achterliggende tijd is besteed aan het optimaliseren hiervan. Dit heeft geleid tot de definitieve contouren van de bebouwing waarin de voorkeuren binnen de woonoppervlakte zijn verwerkt. Aan de hand van deze contouren is een architectuurvoorstel gerealiseerd. Het ontwerp heeft een dorpse uitstraling door de kleinschalige kapvormen. Door deze kleinschaligheid en individualiteit is het ook mogelijk om de individuele wensen van de CPO-leden een plaats te kunnen geven, zoals metselwerkkleuren en raampartijen. Tegelijkertijd krijgen deze details een goede, passende plek binnen het geheel.

Waarom is besloten 10 appartementen (CBS-locatie) en 5 grondgebonden woningen (Stierlocatie) te realiseren?

De gemeenteraad heeft, voorafgaand aan de oprichting van de CPO-groep, goedkeuring gegeven voor de realisatie van 10 wooneenheden op de CBS-locatie en 13 wooneenheden op de Stier-locatie.

Om op de CBS-locatie architectonisch aan te sluiten op het dorpse karakter van Hoornaar was het niet wenselijk een appartementengebouw te ontwerpen met een plat dak. Om deze reden bestonden er twee mogelijke indelingen:

  • 6 appartementen in een gebouw met één verdieping en een kap (4 appartementen op de begane grond en 2 appartementen in de kap);
  • 10 appartementen in een gebouw met twee verdiepingen en een kap (8 appartementen op de begane grond en 2 appartementen in de kap).

Er is gekozen voor een gebouw met twee verdiepingen en een kap. Middels deze vormgeving kan een groter aantal afnemers bediend worden en zijn zowel de grondkosten als de bouwkosten relatief lager. Hierdoor bevinden de prijzen van de appartementen zich niet enkel in het hoge segment. Tevens zal het appartementengebouw aansluiten bij de appartementen aan het Dirk-IV plein.

Op de Stier-locatie is besloten geen appartementen te realiseren. Dit heeft te maken met de woningbehoefte van de deelnemers en de beschikbare hoeveelheid grond. Het CPO-project is een vraaggestuurde ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in de geplande realisatie van 3 starterswoningen en een twee-onder-één-kapwoning.

Is er rekening gehouden met de parkeerbehoefte van de omwonenden?

Omdat de nieuwbouw van de woningen in samenhang plaatsvindt met de herinrichting van de openbare ruimte van de kruising Hoornaar, heeft dit ook gevolgen voor de parkeersituatie van de bestaande bewoners van met name Vissersland en de Schans. 

Tijdens een inloopavond begin 2018 hebben meerdere bewoners van het Vissersland aangegeven zich zorgen te maken over de hoeveelheid parkeerplaatsen, met name rond de Stier-locatie. De gemeente heeft deze zorgen serieus opgepakt en is tot het besluit gekomen 9 parkeerplaatsen op de Stier-locatie toe te voegen aan het aantal dat tijdens de inloopavond is genoemd. Tevens wordt op de overige delen van de kruising ruimschoots voldaan aan de parkeerbehoefte.

Onderstaand vindt u de toekomstige (parkeer)situatie op de Stier-locatie.parkeerplaatsen Stier-locatie toekomstige situatie

Zijn de woningen duurzaam?

De CPO-vereniging is actief bezig met het realiseren van duurzame wooneenheden. In samenwerking met installatiebedrijf Den Otter wordt gestreefd naar de oplevering van woningen die een positieve bijdrage gaan leveren aan een duurzame samenleving en leefmilieu. Hierbij kan gedacht worden aan het terugdringen van uitstoten zoals CO² en fijnstof, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het opwekken en besparen van energie.