Werkzaamheden kruising Hoornaar

De eerste activiteiten rond het kruispunt in Hoornaar vinden vanaf deze week plaats. Vandaag bracht gemeente Molenlanden hierover het volgende bericht naar buiten: Deze week start De Kuiper Groep te Noordeloos met werkzaamheden op de hoek Dorpsweg/Hoge Giessen en het perceel tussen de Lage Giessen en Vissersland in Hoornaar. De grond wordt voorbelast en bouwrijp …