Over

Over CPO

CPO staat voor ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’. Waar reguliere bouwprojecten door projectorganisaties worden ontwikkeld, is die verantwoordelijkheid in het geval van een CPO-initiatief in handen van de CPO-vereniging. De verenigingsleden zijn de toekomstige bewoners. Zij stellen zelf organisaties aan voor een taak binnen het project, zoals architect en aannemer. Bij CPO Hoornaar werkt dit ook zo. Onze vereniging wordt daarnaast ondersteund door een ontwikkelingsbureau, dat een bijdrage levert op het gebied van onder meer planning en procedures.

Geschiedenis CPO Hoornaar

Er is veel gebeurd sinds Hoornaarder Cees van Dijk in 2012 in gesprek trad met de gemeente. In 2009 waren plannen met de kruising afgeserveerd. In 2014 startten twee CPO-initiatieven voor woningbouw op de Hoornaarse kruising. Nadat in 2016 de stedenbouwkundige visie vanuit de gemeente bekend werd, besloten beide groepen (één voor de CBS-locatie en één voor de Stier-locatie) zich te verenigen in één CPO-groep. Belangrijkste drijfveer voor de samenvoeging was: ‘geen concurrentie in het dorp’.

In de eerste helft van 2017 kwamen beide locaties beschikbaar voor de CPO-groep, waarna inschrijving en loting volgde. Daadwerkelijke toewijzing van woningen bleef nog uit. De destijds door de CPO-groep gewenste woningbouw bleek niet realiseerbaar binnen de gebieden. In de tweede helft van 2017 is met de gemeente overeenstemming bereikt voor tien appartementen op de CBS- en op de Stier-locatie drie grondgebonden woningen en twee appartementen (beneden-bovenwoning). In het voorjaar van 2018 werd deze verdeling ietwat herzien. Het aantal appartementen op de CBS-locatie blijft gelijk; tien appartementen. Aan de Stier-zijde worden geen appartementen meer gerealiseerd. Dit zullen grondgebonden woningen worden; vijf in totaal.

De CPO-groep is verantwoordelijk voor de verdeling, het ontwerpen, de vergunningen én de daadwerkelijke realisatie van de woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor de planologische procedure, het bouw- en woonrijp maken van de locaties en het realiseren van de openbare ruimtes.

Betrokken partijen